Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 19(23) Krister Berger Motala AIF OL 70.22 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.12  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  6.35-18  9.1 0.40   720  6.35-18  9.1       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.54-19 11.2 0.20   890  8.29-17  9.5       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  7.39-17 10.1 0.50  1,650 16.08-16  9.8       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  4.22-20  9.9 0.50  2,090 20.30-18  9.8       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  5.37-18  9.5 0.40  2,680 26.07-19  9.7       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.13-15  8.9     3,040 29.20-19  9.6       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.46-21  8.4 0.40  3,850 36.06-19  9.4       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  6.15-20  9.8 1.30  4,490 42.21-19  9.4       3.41 5.8 MHa
 9 129  930 11.25-21 12.3 3.10  5,420 53.46-20  9.9       6.24 6.9 MHa
10 112  350  4.16-17 12.2 1.10  5,770 58.02-20 10.1       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.25-19  8.3     6,060 60.27-20 10.0       1.44 6.0 MHa
12 120  250  3.28-16 13.9 1.00  6,310 63.55-19 10.1       1.54 7.6 MPa
13 123  330  3.29-21 10.6 0.50  6,640 67.24-19 10.2       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.16-15  6.3     7,000 69.40-19 10.0       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.42-15  4.7     7,150 70.22-19  9.8       0.35 3.9 JSt
7,150 70.22-19 9.8 11.40 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14