Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 12(23) Hans Andersson OK Kullingshof 61.17 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 11.12  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.58-13  8.3 0.50   720  5.58-13  8.3       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.15-3  7.4      890  7.13-11  8.1       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  6.57-14  9.1 1.00  1,650 14.10-11  8.6       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.16-11  7.4 0.20  2,090 17.26-9  8.3       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  6.31-23 11.0 2.20  2,680 23.57-14  8.9       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.48-10  7.8 0.20  3,040 26.45-14  8.8       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.29-16  8.0 1.20  3,850 33.14-15  8.6       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  5.27-16  8.5 1.20  4,490 38.41-16  8.6       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  8.34-10  9.2 1.30  5,420 47.15-13  8.7       6.24 6.9 MHa
10 112  350  4.16-17 12.2 1.40  5,770 51.31-13  8.9       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.10-16  7.5     6,060 53.41-13  8.9       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.39-10 10.6 0.30  6,310 56.20-13  8.9       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.19-5  7.0     6,640 58.39-12  8.8       2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.57-8  5.4     7,000 60.36-12  8.7       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.41-13  4.6     7,150 61.17-12  8.6       0.35 3.9 JSt
7,150 61.17-12 8.6 11.10 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14