VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 16(29) Ulf Hamrefors 64.09 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.40.44 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.33-20 12.3      370  4.33-20 12.3   +PL82  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.57-13 10.7      740  8.30-14 11.5       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  4.46-21 11.9 0.20  1,140 13.16-18 11.6   -LH 1  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.40-12  7.8     1,610 16.56-17 10.5   -LH 1  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.48-14 10.7 0.30  2,060 21.44-15 10.6   -LH 1  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.56-19 14.5 0.20  2,470 27.40-15 11.2       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.26-18 12.6     2,980 34.06-16 11.4       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  5.19-14 11.6     3,440 39.25-15 11.5       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 11.01-20 11.7     4,380 50.26-13 11.5       7.27 7.9 UB2
10 54  620 10.15-24 16.5 2.20  5,000 60.41-15 12.1       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.28-25  8.7     5,400 64.09-16 11.9       2.15 5.6 BC 
5,400 64.09-16 11.9 3.30 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UH -4-PL8-13-LH 2 PL8-32-UH -44-LH 3 LH -12-UH 4 PL8-40-LH-13-UH 5 LH -8-UH 6 LH -38-UH 7 LH -57-UH 8 UH -19-LH 9 UH -38-LH 10