VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 13(29) Lasse Hogedal 61.21 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.41.13 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.21-16 11.8      370  4.21-16 11.8   -UH 2  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  4.24-19 11.9 1.00   740  8.45-18 11.8       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.50-12  9.6     1,140 12.35-14 11.0   +UH 1  3.02 7.6 BC 
 4 34  470  3.39-11  7.8     1,610 16.14-14 10.1   +UH 1  2.54 6.2 JG2
 5 32  450  4.53-15 10.9 1.10  2,060 21.07-13 10.3   +UH 1  2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.26-14 13.3     2,470 26.33-13 10.7       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  6.07-14 12.0     2,980 32.40-13 11.0       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  6.35-26 14.3 0.30  3,440 39.15-14 11.4       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 11.20-23 12.1     4,380 50.35-14 11.5       7.27 7.9 UB2
10 54  620  7.29-11 12.1     5,000 58.04-13 11.6       4.51 7.8 JG2
Mål    400  3.17-18  8.2     5,400 61.21-13 11.4       2.15 5.6 BC 
5,400 61.21-13 11.4 2.40 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UH -4-PL8-13-LH 2 PL8-32-UH-44-LH 3 LH -12-UH 4 PL8-40-LH -13-UH 5 LH -8-UH 6 LH -38-UH 7 LH -57-UH 8 UH -19-LH 9 UH -38-LH 10