VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Mell 6(29) Petter Ljungberg 52.18 (Jonas Gustavsson 46.14)  starttid: 17.41  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.21-16 11.8 1.00   370  4.21-16 11.8   -UH 2  2.52 7.7 JG2
 2 32  370  3.21-3  9.1      740  7.42-11 10.4       2.45 7.4 BC 
 3 33  400  3.48-11  9.5     1,140 11.30-12 10.1       3.02 7.6 BC 
 4 34  470  4.17-24  9.1 0.50  1,610 15.47-12  9.8       2.54 6.2 JG2
 5 32  450  3.47-2  8.4     2,060 19.34-11  9.5       2.57 6.6 JG2
 6 55  410  5.01-9  12.2 1.00  2,470 24.35-8  10.0       3.24 8.3 BC 
 7 33  510  4.41-4  9.2     2,980 29.16-6  9.8       3.56 7.7 JG2
 8 46  460  4.34-8  9.9     3,440 33.50-6  9.8       3.51 8.4 JN 
 9 60  940 10.11-14 10.8 1.20  4,380 44.01-9  10.0       7.27 7.9 UB2
10 54  620  5.41-2  9.2     5,000 49.42-7  9.9       4.51 7.8 JG2
Mål    400  2.36-5  6.5     5,400 52.18-6  9.7       2.15 5.6 BC 
5,400 52.18-6 9.7 4.10 40.14 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 UH -4-PL8-13-LH 2 PL8-32-UH-44-LH 3 4 PL8-40-LH-13-UH 5 6 7 8 9 10