Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 41(94) Niklas Wernersson OK Orinto 35.13 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.00  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.20-33  9.1      147  1.20-33  9.1       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.50-46  7.6 0.10   256  2.10-31  8.5       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  3.16-63  8.8      628  5.26-47  8.7       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  3.01-61  9.3      954  8.27-58  8.9       2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.53-39  7.8     1,454 12.20-44  8.5   +RPe2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  3.00-69  8.4 0.30  1,810 15.20-48  8.5   -RPe2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.19-40  6.6     2,010 16.39-46  8.3   -RPe2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.53-46  5.9     2,160 17.32-44  8.1   +APe1  0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.42-37  7.8     2,377 19.14-41  8.1   +APe1  1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.35-35  6.9     2,754 21.49-40  7.9   +APe1  1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.43-42 10.2     3,218 26.32-37  8.2   -APe1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.33-45  8.8 0.10  3,394 28.05-38  8.3   +APe1  1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.55-32  9.1     3,605 30.00-36  8.3   +APe1  1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.54-50  8.6 0.20  4,061 33.54-45  8.3   -APe1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.40-18  5.0     4,195 34.34-41  8.2   -APe1  0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.39-1  2.8     4,429 35.13-40  8.0   +APe1  0.39 2.8 ARa
4,429 35.13-41 8.0 1.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 NWe-6-RPe-9-APe 6 RPe-8-NWe-2-APe 7 RPe-13-NWe-5-APe 8 RPe-23-NWe-3-APe 9 NWe-4-APe 10 NWe-3-APe 11 APe-1-NWe 12 NWe-3-APe 13 NWe-2-APe 14 APe-3-NWe 15 APe-0-NWe