Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 9(94) Rikard Pentonen Hestra IF 30.54 (Andreas Rangert IK H 27.58)  starttid: 11.02  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.34-64 10.7 0.30   147  1.34-64 10.7       1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.42-23  6.4 0.10   256  2.16-40  8.9       0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.33-11  6.9      628  4.49-25  7.7       2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.31-18  7.7      954  7.20-21  7.7   -APe1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.06-6  6.2     1,454 10.26-11  7.2   -NWe2  2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.46-57  7.8 0.50  1,810 13.12-12  7.3   +NWe2  1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.14-22  6.2 0.10  2,010 14.26-11  7.2   +NWe2  1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.43-4  4.8     2,160 15.09-10  7.0       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.28-5  6.8     2,377 16.37-10  7.0       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.26-19  6.5 0.20  2,754 19.03-11  6.9       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.04-11  8.8 0.20  3,218 23.07-11  7.2       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.31-40  8.6 0.20  3,394 24.38-9  7.3       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.41-4  8.0     3,605 26.19-8  7.3       1.38 7.7 DGr
14 49  456  3.18-31  7.2 0.30  4,061 29.37-13  7.3       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.35-1  4.4     4,195 30.12-9  7.2       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.42-11  3.0     4,429 30.54-9  7.0       0.39 2.8 ARa
4,429 30.54-9 7.0 3.10 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 APe-14-RPe 5 NWe-6-RPe-9-APe 6 RPe-8-NWe-2-APe 7 RPe-13-NWe-5-APe 8 RPe-23-NWe-3-APe 9 10 11 12 13 14 15