Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 39(94) Daniel Wärnersson OK Orinto 35.10 (Andreas Rangert 27.58)  starttid: 9.45  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans super-man
 1 37  147  1.10-9  7.9      147  1.10-9  7.9   +AJä1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.41-21  6.3      256  1.51-9  7.2   +MJa3  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.37-18  7.0      628  4.28-7  7.1   +MJa1  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.35-28  7.9      954  7.03-9  7.4   +MJa1  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  3.18-12  6.6     1,454 10.21-10  7.1       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  4.08-88 11.6 2.00  1,810 14.29-36  8.0       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.20-44  6.7 0.10  2,010 15.49-33  7.9       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.42-3  4.7     2,160 16.31-28  7.6       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.59-64  9.1 0.30  2,377 18.30-33  7.8       1.22 6.3 TAs
10 46  377  2.14-5  5.9     2,754 20.44-25  7.5       1.56 5.1 ARa
11 82  464  4.19-20  9.3 0.20  3,218 25.03-22  7.8       3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.37-53  9.2 0.20  3,394 26.40-23  7.9       1.06 6.3 TAs
13 48  211  1.48-14  8.5     3,605 28.28-22  7.9       1.38 7.7 DGr
14 49  456  5.18-84 11.6 2.20  4,061 33.46-44  8.3       2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.41-23  5.1     4,195 34.27-40  8.2       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.43-14  3.1     4,429 35.10-38  7.9       0.39 2.8 ARa
4,429 35.10-39 7.9 5.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DWä-10-AJä 2 DWä-10-MJa-1-AJä-2-MHe 3 DWä-9-MJa 4 DWä-11-MJa 5 DWä-27-MJa 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15