Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 34(34) Henrik Svilling FK Vittus 50.54 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.54  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.19-29 15.8 0.50   147  2.19-29 15.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.49-20 18.4 1.00   246  4.08-26 16.8       0.39 6.6 DMu
 3 51  582 11.30-32 19.8 5.40   828 15.38-31 18.9       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  4.16-31 18.2 2.10  1,062 19.54-32 18.7       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.02-21 14.4 1.10  1,342 23.56-31 17.8       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.00-13  8.7     1,572 25.56-30 16.5       1.35 6.9 OGu
 7 61  462 13.14-34 28.6 8.30  2,034 39.10-33 19.3       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.05-16 10.9     2,592 45.15-32 17.5       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.20-28 13.4 0.50  2,840 48.35-33 17.1       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.20-24  7.4     3,020 49.55-33 16.5       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.59-30  4.2     3,254 50.54-33 15.6       0.32 2.3 JOl
3,254 50.54-34 15.6 20.10 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10