Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 28(34) Mattias Lööf Mariestads FK 42.03 (Simon Jakobson 26.10)  starttid: 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans super-man
 1 37  147              147               1.07 7.6 SJa
 2 50   99              246               0.39 6.6 DMu
 3 51  582              828               4.18 7.4 JLi
 4 52  234             1,062               1.36 6.8 SJa
 5 70  280             1,342               2.08 7.6 GSt
 6 71  230             1,572               1.35 6.9 OGu
 7 61  462             2,034               3.32 7.6 SJa
 8 74  558             2,592               4.31 8.1 JOl
 9 56  248             2,840               1.48 7.3 SJa
10 54  180             3,020               1.02 5.7 SJa
Mål    234             3,254               0.32 2.3 JOl
3,254 42.03-28 12.9 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10