Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 25(34) Emil Tengvall Boxholm-Mjölby OL 41.00 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 9.48  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.46-25 12.0      147  1.46-25 12.0       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  4.18-32 43.4 3.20   246  6.04-32 24.7       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.29-20 11.1      828 12.33-26 15.2       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.15-24 13.9 0.50  1,062 15.48-25 14.9       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.03-23 14.5 0.50  1,342 19.51-24 14.8       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  3.56-32 17.1 1.30  1,572 23.47-27 15.1       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.18-17 11.5     2,034 29.05-26 14.3       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.50-22 12.2     2,592 35.55-24 13.9       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.51-20 11.5     2,840 38.46-25 13.7       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.20-24  7.4     3,020 40.06-25 13.3       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.54-28  3.8     3,254 41.00-25 12.6       0.32 2.3 JOl
3,254 41.00-25 12.6 6.30 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 GDe-17-ETe 3 4 5 6 7 8 9 10