Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 22(34) Johan Olausson OK Orion 39.51 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.38-22 11.1 0.20   147  1.38-22 11.1       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.29-12 15.0 0.40   246  3.07-13 12.7       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  9.48-30 16.8 5.00   828 12.55-28 15.6       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.02-21 13.0 1.10  1,062 15.57-26 15.0       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.01-20 14.3 1.40  1,342 19.58-25 14.9       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.54-8  8.3     1,572 21.52-24 13.9       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  7.12-31 15.6 3.10  2,034 29.04-25 14.3       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.25-20 11.5 1.20  2,592 35.29-23 13.7       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.37-14 10.6 0.40  2,840 38.06-23 13.4       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.10-11  6.5     3,020 39.16-22 13.0       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.35-2  2.5     3,254 39.51-22 12.2       0.32 2.3 JOl
3,254 39.51-22 12.2 14.00 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10