Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 19(34) Johan Tideman Jönköpings OK 37.18 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  3.14-32 22.0 2.00   147  3.14-32 22.0       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  0.41-3  6.9      246  3.55-25 15.9       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  7.01-26 12.1 2.20   828 10.56-20 13.2       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.17-14  9.8 0.30  1,062 13.13-19 12.4       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.02-21 14.4 1.40  1,342 17.15-18 12.9       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.58-10  8.6 0.20  1,572 19.13-17 12.2       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.41-8  10.1 0.50  2,034 23.54-15 11.8       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  8.25-30 15.1 3.30  2,592 32.19-19 12.5       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.15-27 13.1 1.20  2,840 35.34-20 12.5       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.07-6  6.2     3,020 36.41-19 12.1       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.37-7  2.6     3,254 37.18-19 11.5       0.32 2.3 JOl
3,254 37.18-19 11.5 12.30 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JTi-26-LAx 10