Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 17(34) Markus Johansson Rydboholms SK 36.23 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.36  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.09-2  7.8      147  1.09-2  7.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.45-19 17.7 0.50   246  2.54-10 11.8       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  8.38-28 14.8 2.50   828 11.32-23 13.9       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.15-13  9.6     1,062 13.47-22 13.0       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.30-18 12.5 0.40  1,342 17.17-19 12.9       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  4.27-33 19.3 2.20  1,572 21.44-23 13.8       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.42-9  10.2     2,034 26.26-20 13.0       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.34-10 10.0     2,592 32.00-17 12.3       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.28-12  9.9     2,840 34.28-17 12.1       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.09-9  6.4     3,020 35.37-17 11.8       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.46-18  3.3     3,254 36.23-17 11.2       0.32 2.3 JOl
3,254 36.23-17 11.2 6.40 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10