Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 16(34) Tommy Garting FK Vittus 35.39 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.42  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.55-27 13.0      147  1.55-27 13.0       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.32-14 15.5      246  3.27-19 14.0       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.04-16 10.4      828  9.31-15 11.5       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.45-29 16.0     1,062 13.16-20 12.5       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  2.46-6  9.9     1,342 16.02-14 11.9       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.49-24 12.2     1,572 18.51-16 12.0       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.55-23 12.8     2,034 24.46-16 12.2       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.07-17 11.0     2,592 30.53-16 11.9       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.51-20 11.5     2,840 33.44-16 11.9       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.12-15  6.7     3,020 34.56-16 11.6       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.43-15  3.1     3,254 35.39-16 11.0       0.32 2.3 JOl
3,254 35.39-16 11.0 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10