Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 7(34) Jesper Tiberg Hjobygdens OK 31.02 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.33  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.16-7  8.6 0.10   147  1.16-7  8.6       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.54-22 19.2 1.10   246  3.10-14 12.9       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.15-10  9.0 0.50   828  8.25-11 10.2       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.02-21 13.0 1.20  1,062 11.27-12 10.8       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.26-17 12.3 1.10  1,342 14.53-12 11.1       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.34-20 11.2 1.00  1,572 17.27-13 11.1       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.06-14 11.0 1.30  2,034 22.33-13 11.1       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  4.38-3  8.3     2,592 27.11-12 10.5       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.13-7  8.9 0.20  2,840 29.24-10 10.4       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.03-3  5.8     3,020 30.27-7  10.1       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.35-2  2.5     3,254 31.02-7  9.5       0.32 2.3 JOl
3,254 31.02-7 9.5 7.30 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10