Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 11(11) Gull-Britt Grönberg Kungälvs OK 57.51 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 10.56 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 24 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  6.35-7 -12 24.1 1.20   273  6.35-9 -14 24.1       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  2.27-4 -7  15.5      431  9.02-4 -9  21.0       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  3.27-9 -13 22.7 0.20   583 12.29-4 -10 21.4       2.19 15.2 ESO
 4 79  260 10.08-10 -17 39.0 4.40   843 22.37-8 -16 26.8   +Sig1  4.08 15.9 SNB
 5 84  128  4.13-8 -14 32.9 0.50   971 26.50-9 -17 27.6       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  3.49-2 -4  16.6     1,201 30.39-6 -14 25.5       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  2.23-10 -17 25.4 1.20  1,295 33.02-7 -15 25.5   -Sig1  0.52 9.2 ESO
 8 72  400 11.01-10 -18 27.5 4.10  1,695 44.03-9 -18 26.0       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  2.41-6 -9  18.8     1,838 46.44-9 -17 25.4       2.02 14.2 ESO
10 123  103  9.15-11 -19 89.8 8.00  1,941 55.59-11 -21 28.8       1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.09-4 -7  13.7     2,025 57.08-11 -21 28.2       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.43-4 -7  6.2     2,140 57.51-11 -21 27.0       0.32 4.6 ESO
2,140 57.51-11 -24 27.0 20.40 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 GBG-11-Sig-25-ESO-12-VAB 5 VAB-26-ESO-16-GBG-30-Sig 6 7 Sig-15-GBG 8 9 10 GL4-28-GBG 11