Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D70 1(2) Britta Daniels Malungs OK Skogsmår 35.58 (tvåa Britta Sahl IF Hage 39.43)  starttid: 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 4 (19) Gunvor Granath Nynäshamns OK  1.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  7.52     28.8      273  7.52-3 -18 28.8       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  2.00  -1  12.7      431  9.52-2 -12 22.9       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  2.30     16.4      583 12.22-1 -9  21.2       2.19 15.2 ESO
 4 79  260  5.26     20.9 1.00   843 17.48-1 -5  21.1       4.08 15.9 SNB
 5 84  128  2.20     18.2      971 20.08-1 -4  20.7       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  3.33     15.4     1,201 23.41-1 -3  19.7       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  1.11     12.6     1,295 24.52-1 -3  19.2       0.52 9.2 ESO
 8 72  400  5.41     14.2     1,695 30.33-1 -1  18.0       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  2.26     17.0     1,838 32.59-1 -1  17.9       2.02 14.2 ESO
10 123  103  1.14     12.0     1,941 34.13-1 -1  17.6       1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.03     12.5     2,025 35.16-1 -1  17.4       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.42  -6  6.1     2,140 35.58-1 -1  16.8       0.32 4.6 ESO
2,140 35.58-1 -4 16.8 1.00 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11