Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 2(11) Eivor Steen-Olsson Kungälvs OK 40.39 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 11.00 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 8 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  5.27-4 -8  20.0 1.20   273  5.27-6 -10 20.0       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  2.00-1 -1  12.7      431  7.27-2 -2  17.3       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  2.19-1 -1  15.2      583  9.46-1 -1  16.8       2.19 15.2 ESO
 4 79  260  9.27-8 -15 36.3 5.10   843 19.13-3 -7  22.8   +VAB1  4.08 15.9 SNB
 5 84  128  3.21-5 -9  26.2 0.50   971 22.34-3 -7  23.2       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  7.33-10 -17 32.8 4.10  1,201 30.07-5 -13 25.1       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  0.52-1 -1  9.2     1,295 30.59-5 -13 23.9       0.52 9.2 ESO
 8 72  400  5.10-1 -1  12.9     1,695 36.09-4 -11 21.3   -MH73  5.10 12.9 ESO
 9 65  143  2.02-1 -1  14.2     1,838 38.11-3 -7  20.8       2.02 14.2 ESO
10 123  103  1.00-1 -1  9.7     1,941 39.11-3 -6  20.2   +Sig1  1.00 9.7 ESO
11 100   84  0.56-1 -1  11.1     2,025 40.07-2 -5  19.8       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.32-1 -1  4.6     2,140 40.39-2 -5  19.0       0.32 4.6 ESO
2,140 40.39-2 -8 19.0 11.30 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 GBG-11-Sig-25-ESO-12-VAB 5 VAB-26-ESO-16-GBG-30-Sig 6 7 8 VAB-19-MH7-2-ESO-9-Bri-6-BS3 9 Sig-27-ESO-21-VAB-2-MH7-1-Bri-11-BS3 10 ESO-6-Sig 11 ESO-25-Sig