Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 1(11) Smedberg-Ni Birgitt Hestra IF 39.44 (tvåa Margareta Holmberg  7.01)  starttid: 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 7 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  3.39     13.4      273  3.39-1 -1  13.4       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  5.51     37.0      431  9.30-5 -10 22.0       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  2.40-3 -4  17.5 0.20   583 12.10-3 -7  20.9       2.19 15.2 ESO
 4 79  260  4.00     15.4      843 16.10-1 -1  19.2       4.08 15.9 SNB
 5 84  128  2.21     18.4      971 18.31-1 -1  19.1       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  4.03-4 -7  17.6 0.40  1,201 22.34-1 -1  18.8       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  1.10  -4  12.4     1,295 23.44-1 -1  18.3       0.52 9.2 ESO
 8 72  400  7.25     18.5 2.10  1,695 31.09-1 -2  18.4       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  4.19     30.2 2.10  1,838 35.28-1 -3  19.3       2.02 14.2 ESO
10 123  103  2.39     25.7     1,941 38.07-1 -4  19.6       1.00 9.7 ESO
11 100   84  0.57     11.3     2,025 39.04-1 -3  19.3       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.40     5.8     2,140 39.44-1 -4  18.6       0.32 4.6 ESO
2,140 39.44-1 -7 18.6 5.20 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11