Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D75 1(2) Signe Nyman Uddevalla IS 51.22 (tvåa Signe Nyman Uddeval 51.22)  starttid: 10.50 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 21 (19) Gunvor Granath Nynäshamns OK  1.26
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  5.05-1 -7  18.6 0.20   273  5.05-1 -8  18.6       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  2.31-1 -8  15.9      431  7.36-1 -4  17.6       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  3.12-1 -12 21.1 0.30   583 10.48-1 -5  18.5       2.19 15.2 ESO
 4 79  260 18.00-2 -19 69.2 13.10   843 28.48-1 -23 34.2   -GBG1  4.08 15.9 SNB
 5 84  128  4.32-2 -15 35.4 1.30   971 33.20-1 -21 34.3       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  3.50-1 -5  16.7     1,201 37.10-1 -21 30.9       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  1.37-1 -11 17.2 0.30  1,295 38.47-1 -20 29.9   +GBG1  0.52 9.2 ESO
 8 72  400  5.57-1 -3  14.9     1,695 44.44-1 -19 26.4       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  3.00-1 -12 21.0 0.40  1,838 47.44-1 -19 26.0       2.02 14.2 ESO
10 123  103  1.33-1 -5  15.0     1,941 49.17-1 -18 25.4   -ESO1  1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.15-1 -13 14.9     2,025 50.32-1 -18 25.0       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.50-1 -14  7.2     2,140 51.22-1 -18 24.0       0.32 4.6 ESO
2,140 51.22-1 -21 24.0 16.40 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 GBG-11-Sig-25-ESO-12-VAB 5 VAB-26-ESO-16-GBG-30-Sig 6 7 Sig-15-GBG 8 9 Sig-27-ESO-21-VAB-2-MH7-1-Bri-11-BS3 10 ESO-6-Sig 11 ESO-25-Sig