Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 5(11) Gunilla Lundgren OK Grane 45.22 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 11.08 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 15 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  4.39-2 -4  17.0      273  4.39-3 -5  17.0       4.02 14.8 SNB
 2 45  158  7.17-9 -16 46.1 5.00   431 11.56-7 -16 27.7       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  3.04-8 -11 20.2 0.20   583 15.00-7 -15 25.7   -BV 1  2.19 15.2 ESO
 4 79  260  5.07-5 -7  19.7      843 20.07-6 -12 23.9       4.08 15.9 SNB
 5 84  128  3.46-7 -12 29.4 0.40   971 23.53-6 -13 24.6       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  3.55-3 -6  17.0     1,201 27.48-4 -9  23.1       3.16 14.2 MH7
 7 88   94  1.27-5 -10 15.4 0.30  1,295 29.15-4 -10 22.6       0.52 9.2 ESO
 8 72  400 10.20-9 -17 25.8 4.10  1,695 39.35-6 -14 23.4       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  2.29-4 -6  17.4     1,838 42.04-6 -13 22.9       2.02 14.2 ESO
10 123  103  1.27-2 -3  14.1     1,941 43.31-5 -12 22.4       1.00 9.7 ESO
11 100   84  1.06-3 -6  13.1     2,025 44.37-5 -12 22.0       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.45-6 -9  6.5     2,140 45.22-5 -12 21.2       0.32 4.6 ESO
2,140 45.22-5 -15 21.2 10.40 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GL4-23-BS3 2 GL4-17-BV 3 BV -7-GL4 4 BV -25-GL4 5 6 7 8 BS2-8-AW-28-Ali-24-GL4 9 10 GL4-28-GBG 11