Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D65 9(11) Barbro Vallin Kungälvs OK 53.43 (Gunvor Granath Nynä 1.26)  starttid: 11.04 
  Alla klasser D75 + D70 + H75 + D65 + H80 22 (19) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 40  273  5.47-6 -10 21.2 1.10   273  5.47-8 -12 21.2   +VAB1  4.02 14.8 SNB
 2 45  158 10.26-11 -19 66.0 6.20   431 16.13-12 -22 37.6       2.00 12.7 BD 
 3 49  152  2.40-3 -4  17.5      583 18.53-11 -21 32.4   +GL41  2.19 15.2 ESO
 4 79  260  4.49-2 -4  18.5      843 23.42-10 -18 28.1       4.08 15.9 SNB
 5 84  128  5.02-9 -16 39.3 2.10   971 28.44-10 -19 29.6       2.31 19.7 BD 
 6 87  230  4.52-6 -13 21.2 1.10  1,201 33.36-9 -18 28.0   +Ali2  3.16 14.2 MH7
 7 88   94  8.07-11 -19 86.3 6.20  1,295 41.43-11 -22 32.2       0.52 9.2 ESO
 8 72  400  6.07-3 -6  15.3     1,695 47.50-10 -21 28.2       5.10 12.9 ESO
 9 65  143  2.09-2 -2  15.0     1,838 49.59-10 -20 27.2       2.02 14.2 ESO
10 123  103  2.03-5 -11 19.9     1,941 52.02-9 -19 26.8       1.00 9.7 ESO
11 100   84  0.59-2 -3  11.7     2,025 53.01-9 -19 26.2       0.56 11.1 ESO
Mål    115  0.42-3 -6  6.1     2,140 53.43-9 -19 25.1       0.32 4.6 ESO
2,140 53.43-9 -22 25.1 17.10 28.48 13.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BV -4-VAB 2 GL4-17-BV 3 BV -7-GL4 4 BV -25-GL4 5 6 BV -14-Ali-3-BS2 7 8 9 BV -27-AW 10 BV -19-BS2-3-AW 11 BV -27-AW-4-BS2