Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 30(38) Kristina Persson Tolered-Utby Ol-klu 48.52 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.27   12.3      200  2.27-34 12.3       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.10   15.1      410  5.37-21 13.7       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 12.08   20.8      992 17.45-27 17.9       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.26   12.4     1,269 21.11-23 16.7       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.48   12.3     1,658 25.59-17 15.7       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  5.01   31.0 2.00  1,820 31.00-25 17.0       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  4.15   34.6 2.20  1,943 35.15-30 18.1       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.15-6  12.8     2,041 36.30-30 17.9       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.52   16.6     2,334 41.22-27 17.7       2.32 8.6 LL7
10 72  122  2.15   18.4     2,456 43.37-29 17.8       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.02-29 14.2     2,529 44.39-28 17.7       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.26   13.8     2,705 47.05-28 17.4       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.17-33 10.7     2,825 48.22-29 17.1       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.30-28  4.3     2,940 48.52-29 16.6       0.24 3.5 HA2
2,940 48.52-30 16.6 4.20 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13