Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 28(38) Therese Modig OK Alehof 48.40 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.00   10.0      200  2.00-19 10.0       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.49-10 13.4      410  4.49-11 11.7       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 16.01   27.5      992 20.50-35 21.0       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.40   13.2     1,269 24.30-35 19.3       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.07   13.2     1,658 29.37-28 17.9       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.37   16.2     1,820 32.14-29 17.7       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.40   13.6 0.10  1,943 33.54-28 17.4       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.33-16 15.8     2,041 35.27-24 17.4       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.21   18.3 1.40  2,334 40.48-26 17.5       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.49-31 14.9     2,456 42.37-26 17.4       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.32   21.0     2,529 44.09-27 17.5       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.52   16.3 0.40  2,705 47.01-27 17.4       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.06-17  9.2     2,825 48.07-27 17.0       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.33-34  4.8     2,940 48.40-27 16.6       0.24 3.5 HA2
2,940 48.40-28 16.6 2.30 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13