Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 27(38) Sara Lingegård OK Gipen 48.31 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 11.10 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.53-13  9.4      200  1.53-14  9.4       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  5.16-32 25.1 2.30   410  7.09-33 17.4       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 10.16-21 17.6 0.40   992 17.25-23 17.6       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.04-25 14.7 0.20  1,269 21.29-25 16.9       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.49-24 17.5 1.40  1,658 28.18-24 17.1       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.40-18 16.5     1,820 30.58-24 17.0       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.41-28 13.7 0.10  1,943 32.39-22 16.8       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  3.46-38 38.4 2.10  2,041 36.25-29 17.8       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  5.14-29 17.9 1.30  2,334 41.39-29 17.8       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.57-35 16.0     2,456 43.36-28 17.8       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.20-37 18.3 0.20  2,529 44.56-29 17.8       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.11-19 12.4     2,705 47.07-29 17.4       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.24-36 11.7     2,825 48.31-30 17.2       0.49 6.8 SS5
Mål    115             2,940               0.24 3.5 HA2
2,940 48.31-27 16.5 9.20 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13