Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 20(38) Anna Larsson Sjövalla FK 44.22 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 10.00 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.13-27 11.1      200  2.13-29 11.1       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.37-9  12.5      410  4.50-12 11.8       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.59-12 15.4      992 13.49-12 13.9       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.43-17 13.4 0.20  1,269 17.32-12 13.8       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.21-20 16.3 1.40  1,658 23.53-10 14.4       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  3.02-30 18.7 0.50  1,820 26.55-10 14.8       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  4.16-36 34.7 2.50  1,943 31.11-17 16.0       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.33-16 15.8     2,041 32.44-17 16.0       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  4.13-19 14.4 0.50  2,334 36.57-19 15.8       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.53-34 15.4 0.20  2,456 38.50-21 15.8       0.57 7.8 HA2
11 74   73  1.15-35 17.1 0.30  2,529 40.05-21 15.8       0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.31-26 14.3 0.30  2,705 42.36-20 15.7       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.16-31 10.6     2,825 43.52-20 15.5       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.30-28  4.3     2,940 44.22-20 15.1       0.24 3.5 HA2
2,940 44.22-20 15.1 7.50 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13