Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 7(38) Josefin Bergagård Tolered-Utby Ol-klu 36.06 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.30-2  7.5      200  1.30-2  7.5       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  2.08-2  10.2      410  3.38-2  8.9       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  8.22   14.4      992 12.00-3  12.1       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.05-10 11.1     1,269 15.05-3  11.9       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  4.42   12.1     1,658 19.47-5  11.9       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.35   15.9 0.20  1,820 22.22-6  12.3       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  3.22   27.4 2.00  1,943 25.44-8  13.2       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.13   12.4     2,041 26.57-8  13.2       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.43   12.7 0.20  2,334 30.40-7  13.1       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.32   12.6     2,456 32.12-7  13.1       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.39   8.9     2,529 32.51-7  13.0       0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.45   9.9     2,705 34.36-7  12.8       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.02   8.6     2,825 35.38-7  12.6       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.28-20  4.1     2,940 36.06-7  12.3       0.24 3.5 HA2
2,940 36.06-7 12.3 2.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13