Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 10(10) Ulf Nyström 57.46 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 818.08  18.12:48 Utg:84,80.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  3.27-4  12.8      269  3.27-4  12.8       2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.23-7  10.9      488  5.50-5  12.0       2.02 9.3 Jon
 3 33  416  3.50-6  9.2 0.50   904  9.40-6  10.7       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  2.25-4  8.8     1,180 12.05-6  10.2       1.59 7.2 JG 
 5 35  407  3.09-4  7.7     1,587 15.14-6  9.6       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  5.18-4  12.3     2,017 20.32-4  10.2       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.10-6  10.3     2,227 22.42-5  10.2       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  6.49-10 30.0 1.30  2,454 29.31-5  12.0       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  4.45-8  7.5     3,086 34.16-5  11.1       2.55 4.6 JG 
10 91  311  4.59-8  16.0 1.00  3,397 39.15-7  11.6       3.06 10.0 Jon
11 84  429             3,826               3.02 7.1 Jon
12 92  341             4,167               1.32 4.5 Jon
13 85  500  6.17-8  12.6 0.50  4,667 45.32-4  9.8       4.18 8.6 PI 
14 80  292             4,959               1.21 4.6 Jon
15 81  206  8.43-10 42.3     5,165 54.15-5  10.5       0.47 3.8 JG 
16 87  148  2.20-7  15.8 0.30  5,313 56.35-5  10.6       1.27 9.8 Jon
Mål    105  1.11-9  11.3     5,418 57.46-5  10.7       0.46 7.3 Jon
5,754 57.46-10 10.0 4.40 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16