Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
1 7(10) Anders Frick 69.39 (Jonas Hogedal 44.07)  starttid: 18.22.02 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  8.14-10 30.6 5.30   269  8.14-10 30.6       2.07 7.9 Jon
 2 32  219  2.27-8  11.2      488 10.41-10 21.9       2.02 9.3 Jon
 3 33  416  3.50-6  9.2      904 14.31-10 16.1       2.28 5.9 Jon
 4 34  276  3.19-9  12.0 0.50  1,180 17.50-10 15.1       1.59 7.2 JG 
 5 35  407  3.34-7  8.8     1,587 21.24-9  13.5       2.49 6.9 Jon
 6 36  430  7.56-9  18.4 2.40  2,017 29.20-9  14.5       4.16 9.9 PI 
 7 37  210  2.16-7  10.8     2,227 31.36-9  14.2       1.43 8.2 JG 
 8 82  227  5.57-6  26.2     2,454 37.33-9  15.3       4.16 18.8 Jon
 9 83  632  5.09-9  8.1     3,086 42.42-8  13.8       2.55 4.6 JG 
10 91  311  5.14-9  16.8 1.20  3,397 47.56-8  14.1       3.06 10.0 Jon
11 84  429  4.24-7  10.3 0.30  3,826 52.20-7  13.7       3.02 7.1 Jon
12 92  341  2.44-8  8.0     4,167 55.04-7  13.2       1.32 4.5 Jon
13 85  500  5.20-6  10.7     4,667 60.24-8  12.9       4.18 8.6 PI 
14 80  292  1.59-5  6.8     4,959 62.23-7  12.6       1.21 4.6 Jon
15 81  206  1.39-7  8.0     5,165 64.02-8  12.4       0.47 3.8 JG 
16 87  148  4.27-10 30.1 2.40  5,313 68.29-8  12.9       1.27 9.8 Jon
Mål    105  1.10-7  11.1     5,418 69.39-8  12.9       0.46 7.3 Jon
5,754 69.39-7 12.1 13.30 40.54 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16