SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
3 4(5) Max Hartikka 41.41 (Jessica Gustavsson 33.38)  starttid: 17.57.12 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  5.44-3  25.4      226  5.44-3  25.4   +JL 1  4.56 21.8 Sar
 2 32  569 10.56-4  19.2      795 16.40-2  21.0   -JL 1  8.16 14.5 JG3
 3 33  363 10.53-4  30.0 2.00  1,158 27.33-4  23.8   -JL 1  6.38 18.3 Sar
 4 35  253  5.35-3  22.1     1,411 33.08-4  23.5       4.10 16.5 JG3
 5 36  471  6.07-5  13.0     1,882 39.15-5  20.9   -JL 1  4.35 9.7 Ell
Mål    328  2.26-2  7.4     2,210 41.41-4  18.9   +JL 1  2.14 6.8 Ell
2,210 41.41-4 18.9 2.00 30.49 13.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Ell-39-MH -6-JL-284-Sar 2 Ell-106-JL-3-MH 3 Ell-200-JL-3-MH -195-Sar 4 Ell-238-MH -22-JL-179-Sar 5 JL -5-MH -131-Sar