SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
3 3(5) Sara Johansson 38.24 (Jessica Gustavsson 33.38)  starttid: 18.02.50 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  4.56-1  21.8      226  4.56-1  21.8       4.56 21.8 Sar
 2 32  569 13.36-5  23.9 5.10   795 18.32-5  23.3       8.16 14.5 JG3
 3 33  363  6.38-1  18.3     1,158 25.10-2  21.7       6.38 18.3 Sar
 4 35  253  5.41-4  22.5 1.20  1,411 30.51-2  21.9       4.10 16.5 JG3
 5 36  471  4.57-2  10.5     1,882 35.48-3  19.0       4.35 9.7 Ell
Mål    328  2.36-3  7.9     2,210 38.24-3  17.4       2.14 6.8 Ell
2,210 38.24-3 17.4 6.30 30.49 13.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Ell-39-MH-6-JL-284-Sar 2 3 Ell-200-JL-3-MH-195-Sar 4 Ell-238-MH-22-JL-179-Sar 5 JL -5-MH-131-Sar