SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
3 2(5) Ellinor Larsen 37.57 (Jessica Gustavsson 33.38)  starttid: 17.55.14 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  7.03-5  31.2 1.10   226  7.03-5  31.2       4.56 21.8 Sar
 2 32  569  9.46-2  17.2      795 16.49-4  21.2       8.16 14.5 JG3
 3 33  363  9.19-3  25.7 1.30  1,158 26.08-3  22.6       6.38 18.3 Sar
 4 35  253  5.00-2  19.8     1,411 31.08-3  22.1       4.10 16.5 JG3
 5 36  471  4.35-1  9.7     1,882 35.43-2  19.0       4.35 9.7 Ell
Mål    328  2.14-1  6.8     2,210 37.57-2  17.2       2.14 6.8 Ell
2,210 37.57-2 17.2 2.40 30.49 13.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Ell-39-MH-6-JL-284-Sar 2 Ell-106-JL-3-MH 3 Ell-200-JL-3-MH-195-Sar 4 Ell-238-MH-22-JL-179-Sar 5