SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
3 1(5) Jessica Gustavsson 33.38 (tvåa Ellinor Larsen 37.57)  starttid: 17.51.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  5.02-2  22.3      226  5.02-2  22.3       4.56 21.8 Sar
 2 32  569  8.16-1  14.5      795 13.18-1  16.7       8.16 14.5 JG3
 3 33  363  8.23-2  23.1 1.30  1,158 21.41-1  18.7       6.38 18.3 Sar
 4 35  253  4.10-1  16.5     1,411 25.51-1  18.3       4.10 16.5 JG3
 5 36  471  4.59-3  10.6 0.20  1,882 30.50-1  16.4       4.35 9.7 Ell
Mål    328  2.48-5  8.5     2,210 33.38-1  15.2       2.14 6.8 Ell
2,210 33.38-1 15.2 1.50 30.49 13.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5