SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
1 Utg(5) Conny Sahlin (Mikael Palgrim 62.37)  starttid: 18.02.39 Utg:34,39.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  4.52-5  21.5      226  4.52-5  21.5       2.09 9.5 Jon
 2 33  655 10.50-5  16.5      881 15.42-5  17.8       5.15 8.0 Jon
 3 34  234             1,115               2.48 12.0 Jon
 4 39  621             1,736               7.22 11.9 MP 
 5 40  729             2,465               14.01 19.2 MP 
 6 38 1,227             3,692               14.06 11.5 Jon
 7 36  889             4,581               11.10 12.6 Jon
 8 37  248 31.04-5  125. 27.10  4,829               1.51 7.5 MP 
Mål    168  8.01-5  47.7     4,997               1.43 10.2 NOL
4,997 54.47-4 11.0 27.10 60.25 12.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8