SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
1 2(5) Jonas Hogedal 66.39 (Mikael Palgrim 62.37)  starttid: 18.18.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.09-1  9.5      226  2.09-1  9.5       2.09 9.5 Jon
 2 33  655  5.15-1  8.0      881  7.24-1  8.4       5.15 8.0 Jon
 3 34  234  2.48-1  12.0     1,115 10.12-1  9.1       2.48 12.0 Jon
 4 39  621  8.21-2  13.4 0.50  1,736 18.33-1  10.7       7.22 11.9 MP 
 5 40  729 17.50-3  24.5 3.20  2,465 36.23-3  14.8       14.01 19.2 MP 
 6 38 1,227 14.06-1  11.5     3,692 50.29-2  13.7       14.06 11.5 Jon
 7 36  889 11.10-1  12.6     4,581 61.39-2  13.5       11.10 12.6 Jon
 8 37  248  2.08-3  8.6     4,829 63.47-2  13.2       1.51 7.5 MP 
Mål    168  2.52-4  17.1     4,997 66.39-2  13.3       1.43 10.2 NOL
4,997 66.39-2 13.3 4.10 60.25 12.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NOL-182-Jon 2 Jon-140-NOL 3 Jon-245-NOL 4 5 6 7 8 NOL-129-Jon