SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
1 Utg(5) Nils-Olof Larsson (Mikael Palgrim 62.37)  starttid: 18.14.48 Utg:40,37.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.41-4  11.9      226  2.41-4  11.9       2.09 9.5 Jon
 2 33  655 10.37-4  16.2      881 13.18-4  15.1       5.15 8.0 Jon
 3 34  234  4.33-4  19.4     1,115 17.51-4  16.0       2.48 12.0 Jon
 4 39  621 20.09-4  32.4 5.20  1,736 38.00-4  21.9       7.22 11.9 MP 
 5 40  729             2,465               14.01 19.2 MP 
 6 38 1,227             3,692               14.06 11.5 Jon
 7 36  889 17.58-4  20.2     4,581               11.10 12.6 Jon
 8 37  248  9.14-4  37.2 5.30  4,829               1.51 7.5 MP 
Mål    168  1.43-1  10.2     4,997               1.43 10.2 NOL
4,997 66.55-5 13.4 10.50 60.25 12.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NOL-182-Jon 2 Jon-140-NOL 3 Jon-245-NOL 4 5 6 7 8 NOL-129-Jon