SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
1 1(5) Mikael Palgrim 62.37 (tvåa Jonas Hogedal 66.39)  starttid: 17.34.59 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.18-2  10.2      226  2.18-2  10.2       2.09 9.5 Jon
 2 33  655  5.38-3  8.6      881  7.56-3  9.0       5.15 8.0 Jon
 3 34  234  3.17-3  14.0 0.20  1,115 11.13-3  10.1       2.48 12.0 Jon
 4 39  621  7.22-1  11.9     1,736 18.35-2  10.7       7.22 11.9 MP 
 5 40  729 14.01-1  19.2     2,465 32.36-1  13.2       14.01 19.2 MP 
 6 38 1,227 14.16-2  11.6     3,692 46.52-1  12.7       14.06 11.5 Jon
 7 36  889 11.42-2  13.2     4,581 58.34-1  12.8       11.10 12.6 Jon
 8 37  248  1.51-1  7.5     4,829 60.25-1  12.5       1.51 7.5 MP 
Mål    168  2.12-2  13.1     4,997 62.37-1  12.5       1.43 10.2 NOL
4,997 62.37-1 12.5 0.20 60.25 12.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8