SAKO Botered linje-OL 2005-09-13  Banläggare: Tomas J +Anders L
1 3(5) Robert Enbom 72.29 (Mikael Palgrim 62.37)  starttid: 17.56.35 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  226  2.19-3  10.3      226  2.19-3  10.3       2.09 9.5 Jon
 2 33  655  5.33-2  8.5      881  7.52-2  8.9       5.15 8.0 Jon
 3 34  234  3.06-2  13.2     1,115 10.58-2  9.8       2.48 12.0 Jon
 4 39  621  8.57-3  14.4 0.50  1,736 19.55-3  11.5       7.22 11.9 MP 
 5 40  729 15.47-2  21.7 0.20  2,465 35.42-2  14.5       14.01 19.2 MP 
 6 38 1,227 19.23-3  15.8 3.50  3,692 55.05-3  14.9       14.06 11.5 Jon
 7 36  889 12.51-3  14.5 0.30  4,581 67.56-3  14.8       11.10 12.6 Jon
 8 37  248  1.59-2  8.0     4,829 69.55-3  14.5       1.51 7.5 MP 
Mål    168  2.34-3  15.3     4,997 72.29-3  14.5       1.43 10.2 NOL
4,997 72.29-3 14.5 5.30 60.25 12.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8