Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
M 5(18) Atti Heikkile 41.34 (Per Arne Johansson 29.17)  starttid: 17.41.37 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  8.13-9  11.4 1.10   720  8.13-9  11.4       4.55 6.8 LE 
 2 32  300  2.48-6  9.3     1,020 11.01-8  10.8       2.03 6.8 LE 
 3 37  260  2.03-8  7.9     1,280 13.04-7  10.2       1.26 5.5 PAJ
 4 38  530  3.50-8  7.2     1,810 16.54-8  9.3       2.48 5.3 PAJ
 5 39  160  2.01-6  12.6     1,970 18.55-7  9.6       1.21 8.4 PAJ
 6 35  440  4.59-4  11.3     2,410 23.54-6  9.9       3.25 7.8 PAJ
 7 40  410  6.30-12 15.9 1.30  2,820 30.24-5  10.8       3.43 9.1 PAJ
 8 36   80  1.38-4  20.4     2,900 32.02-5  11.0       1.12 15.0 LE 
 9 41  120  2.03-4  17.1     3,020 34.05-4  11.3       1.51 15.4 GN 
10 62  400  5.26-12 13.6     3,420 39.31-5  11.6       3.59 10.0 PAJ
Mål    230  2.03-14  8.9     3,650 41.34-5  11.4       1.12 5.2 PAJ
3,650 41.34-5 11.4 2.40 27.55 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10