SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
L 5(5) Nisse Larsson 86.03 (Tommy Andersson 54.21)  starttid: 17.41.37 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  623  5.57-4  9.6      623  5.57-4  9.6       4.07 6.6 Jon
 2 32  178  6.03-5  34.0      801 12.00-4  15.0       1.44 9.7 Tom
 3 33  304  8.13-5  27.0     1,105 20.13-5  18.3       3.56 12.9 Tom
 4 34  273  3.35-5  13.1     1,378 23.48-5  17.3       2.30 9.2 Jon
 5 35  391  4.12-5  10.7     1,769 28.00-5  15.8       3.11 8.1 AC 
 6 36 1,047 11.20-5  10.8     2,816 39.20-5  14.0       8.16 7.9 Tom
 7 37  407  3.22-4  8.3     3,223 42.42-5  13.2   +Tom1  2.41 6.6 Tom
 8 38  495  4.03-5  8.2 0.20  3,718 46.45-5  12.6       2.57 6.0 Tom
 9 47  316  3.30-5  11.1 0.40  4,034 50.15-5  12.5       2.16 7.2 Tom
10 50  346  4.12-5  12.1     4,380 54.27-5  12.4       2.36 7.5 AC 
11 39  928 11.42-5  12.6 3.30  5,308 66.09-5  12.5       6.29 7.0 Tom
12 41  455  4.24-5  9.7 0.50  5,763 70.33-5  12.2       2.50 6.2 Tom
13 42  879 10.10-5  11.6     6,642 80.43-5  12.2       7.33 8.6 Tom
14 43  338  4.24-5  13.0 1.50  6,980 85.07-5  12.2       2.06 6.2 Tom
Mål    181  0.56-4  5.2     7,161 86.03-5  12.0       0.39 3.6 Tom
7,161 86.03-5 12.0 7.10 53.51 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 NL -43-Tom 7 NL -2-Tom 8 Tom-64-NL 9 10 NL -49-AC 11 12 13 14