SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
L 1(5) Tommy Andersson 54.21 (tvåa Jonas Hogedal 60.03)  starttid: 17.57.29 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  623  4.11-2  6.7      623  4.11-2  6.7       4.07 6.6 Jon
 2 32  178  1.44-1  9.7      801  5.55-1  7.4       1.44 9.7 Tom
 3 33  304  3.56-1  12.9     1,105  9.51-1  8.9       3.56 12.9 Tom
 4 34  273  2.41-2  9.8     1,378 12.32-1  9.1       2.30 9.2 Jon
 5 35  391  3.23-2  8.7     1,769 15.55-1  9.0       3.11 8.1 AC 
 6 36 1,047  8.16-1  7.9     2,816 24.11-1  8.6       8.16 7.9 Tom
 7 37  407  2.41-1  6.6     3,223 26.52-1  8.3   -NL 1  2.41 6.6 Tom
 8 38  495  2.57-1  6.0     3,718 29.49-1  8.0       2.57 6.0 Tom
 9 47  316  2.16-1  7.2     4,034 32.05-1  8.0       2.16 7.2 Tom
10 50  346  2.39-2  7.7     4,380 34.44-1  7.9       2.36 7.5 AC 
11 39  928  6.29-1  7.0     5,308 41.13-1  7.8       6.29 7.0 Tom
12 41  455  2.50-1  6.2     5,763 44.03-1  7.6       2.50 6.2 Tom
13 42  879  7.33-1  8.6     6,642 51.36-1  7.8       7.33 8.6 Tom
14 43  338  2.06-1  6.2     6,980 53.42-1  7.7       2.06 6.2 Tom
Mål    181  0.39-1  3.6     7,161 54.21-1  7.6       0.39 3.6 Tom
7,161 54.21-1 7.6 53.51 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 NL -43-Tom 7 NL -2-Tom 8 Tom-64-NL 9 10 11 12 13 14