SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
L 3(5) Anders Carlsson 62.24 (Tommy Andersson 54.21)  starttid: 17.59.05 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  623  4.21-3  7.0      623  4.21-3  7.0       4.07 6.6 Jon
 2 32  178  1.57-2  11.0 0.10   801  6.18-2  7.9       1.44 9.7 Tom
 3 33  304  4.22-4  14.4 0.20  1,105 10.40-3  9.7       3.56 12.9 Tom
 4 34  273  3.03-3  11.2 0.30  1,378 13.43-3  10.0       2.30 9.2 Jon
 5 35  391  3.11-1  8.1     1,769 16.54-3  9.6       3.11 8.1 AC 
 6 36 1,047  8.58-2  8.6 0.30  2,816 25.52-2  9.2       8.16 7.9 Tom
 7 37  407  3.01-3  7.4     3,223 28.53-2  9.0       2.41 6.6 Tom
 8 38  495  3.49-3  7.7 0.30  3,718 32.42-2  8.8       2.57 6.0 Tom
 9 47  316  2.30-4  7.9     4,034 35.12-3  8.7       2.16 7.2 Tom
10 50  346  2.36-1  7.5     4,380 37.48-2  8.6       2.36 7.5 AC 
11 39  928  7.35-2  8.2     5,308 45.23-2  8.5       6.29 7.0 Tom
12 41  455  3.14-2  7.1     5,763 48.37-2  8.4       2.50 6.2 Tom
13 42  879  9.36-3  10.9 1.50  6,642 58.13-3  8.8       7.33 8.6 Tom
14 43  338  2.56-3  8.7 0.30  6,980 61.09-3  8.8       2.06 6.2 Tom
Mål    181  1.15-5  6.9     7,161 62.24-3  8.7       0.39 3.6 Tom
7,161 62.24-3 8.7 4.20 53.51 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NL -49-AC 11 12 13 14