SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
L 2(5) Jonas Hogedal 60.03 (Tommy Andersson 54.21)  starttid: 17.23.33 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  623  4.07-1  6.6      623  4.07-1  6.6       4.07 6.6 Jon
 2 32  178  2.28-3  13.9 0.40   801  6.35-3  8.2       1.44 9.7 Tom
 3 33  304  4.03-2  13.3     1,105 10.38-2  9.6       3.56 12.9 Tom
 4 34  273  2.30-1  9.2     1,378 13.08-2  9.5       2.30 9.2 Jon
 5 35  391  3.33-4  9.1 0.20  1,769 16.41-2  9.4       3.11 8.1 AC 
 6 36 1,047  9.44-3  9.3 1.10  2,816 26.25-3  9.4       8.16 7.9 Tom
 7 37  407  3.00-2  7.4     3,223 29.25-3  9.1       2.41 6.6 Tom
 8 38  495  3.25-2  6.9     3,718 32.50-3  8.8       2.57 6.0 Tom
 9 47  316  2.20-2  7.4     4,034 35.10-2  8.7       2.16 7.2 Tom
10 50  346  2.57-4  8.5 0.20  4,380 38.07-3  8.7       2.36 7.5 AC 
11 39  928  7.43-3  8.3 0.30  5,308 45.50-3  8.6       6.29 7.0 Tom
12 41  455  3.21-3  7.4     5,763 49.11-3  8.5       2.50 6.2 Tom
13 42  879  7.56-2  9.0     6,642 57.07-2  8.6       7.33 8.6 Tom
14 43  338  2.16-2  6.7     6,980 59.23-2  8.5       2.06 6.2 Tom
Mål    181  0.40-2  3.7     7,161 60.03-2  8.4       0.39 3.6 Tom
7,161 60.03-2 8.4 3.00 53.51 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14