SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
L 4(5) Robert Ehnbom 73.59 (Tommy Andersson 54.21)  starttid: 18.00.56 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  623  9.57-5  16.0 4.30   623  9.57-5  16.0       4.07 6.6 Jon
 2 32  178  3.17-4  18.4 1.30   801 13.14-5  16.5       1.44 9.7 Tom
 3 33  304  4.07-3  13.5     1,105 17.21-4  15.7       3.56 12.9 Tom
 4 34  273  3.18-4  12.1 0.40  1,378 20.39-4  15.0       2.30 9.2 Jon
 5 35  391  3.24-3  8.7     1,769 24.03-4  13.6       3.11 8.1 AC 
 6 36 1,047 10.33-4  10.1 1.40  2,816 34.36-4  12.3       8.16 7.9 Tom
 7 37  407  3.57-5  9.7 0.20  3,223 38.33-4  12.0       2.41 6.6 Tom
 8 38  495  3.55-4  7.9     3,718 42.28-4  11.4       2.57 6.0 Tom
 9 47  316  2.25-3  7.6     4,034 44.53-4  11.1       2.16 7.2 Tom
10 50  346  2.56-3  8.5     4,380 47.49-4  10.9       2.36 7.5 AC 
11 39  928  7.56-4  8.5     5,308 55.45-4  10.5       6.29 7.0 Tom
12 41  455  4.07-4  9.0 0.20  5,763 59.52-4  10.4       2.50 6.2 Tom
13 42  879 10.02-4  11.4 2.00  6,642 69.54-4  10.5       7.33 8.6 Tom
14 43  338  3.10-4  9.4 0.20  6,980 73.04-4  10.5       2.06 6.2 Tom
Mål    181  0.55-3  5.1     7,161 73.59-4  10.3       0.39 3.6 Tom
7,161 73.59-4 10.3 11.20 53.51 7.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14