SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
K 7(6) Anders Jerpedal 88.06 (Lina Larsson 40.23)  starttid: 18.00.17 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 50  254  4.34-6  18.0      254  4.34-6  18.0   -Dan1  2.13 8.7 Lin
 2 47  346  5.46-5  16.7      600 10.20-6  17.2   -Dan1  2.54 8.4 Lin
 3 38  316  7.35-5  24.0 1.30   916 17.55-6  19.6   -Dan1  3.06 9.8 Lin
 4 44  398  7.15-5  18.2     1,314 25.10-6  19.2   -Dan1  3.55 9.8 Lin
 5 39  689 19.21-5  28.1 6.00  2,003 44.31-6  22.2   -Dan1  6.41 9.7 Lin
 6 41  455  8.37-4  18.9     2,458 53.08-6  21.6   -Dan1  4.47 10.5 Lin
 7 42  879 24.34-5  27.9 0.40  3,337 77.42-6  23.3   +Dan1  11.59 13.6 Lin
 8 43  338  9.23-7  27.8 4.10  3,675 87.05-7  23.7   -Dan1  2.39 7.8 BS2
Mål    181  1.01-3  5.6     3,856 88.06-7  22.8   -Dan1  0.52 4.8 Lin
3,856 88.06-7 22.8 12.20 39.06 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Dan-5-AJ 2 Dan-14-AJ 3 Dan-7-AJ 4 Dan-5-AJ 5 Dan-5-AJ 6 Dan-10-AJ 7 AJ -1-Dan 8 Dan-1-AJ