SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
K 6(6) Daniel Söderström 87.06 (Lina Larsson 40.23)  starttid: 18.01.12 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 50  254  3.34-5  14.0      254  3.34-5  14.0   +AJ 1  2.13 8.7 Lin
 2 47  346  5.37-4  16.2      600  9.11-4  15.3   +AJ 1  2.54 8.4 Lin
 3 38  316  7.42-6  24.4 1.40   916 16.53-5  18.4   +AJ 1  3.06 9.8 Lin
 4 44  398  7.17-6  18.3     1,314 24.10-5  18.4   +AJ 1  3.55 9.8 Lin
 5 39  689 19.21-5  28.1 6.20  2,003 43.31-5  21.7   +AJ 1  6.41 9.7 Lin
 6 41  455  8.32-3  18.8     2,458 52.03-5  21.2   +AJ 1  4.47 10.5 Lin
 7 42  879 24.45-6  28.2 1.30  3,337 76.48-5  23.0   -AJ 1  11.59 13.6 Lin
 8 43  338  9.21-6  27.7 4.10  3,675 86.09-6  23.4   +AJ 1  2.39 7.8 BS2
Mål    181  0.57-2  5.2     3,856 87.06-6  22.6   +AJ 1  0.52 4.8 Lin
3,856 87.06-6 22.6 13.40 39.06 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Dan-5-AJ 2 Dan-14-AJ 3 Dan-7-AJ 4 Dan-5-AJ 5 Dan-5-AJ 6 Dan-10-AJ 7 AJ -1-Dan 8 Dan-1-AJ