Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
M Fel(15) Emil Johansson (Stefan Johansson 45.12)  starttid: 18.15  Felst, sprungit fel bana
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 34  709  8.28-15 11.9      709  8.28-15 11.9       2.20 3.3 MM 
 2 35  541  6.51-15 12.7     1,250 15.19-15 12.3       3.59 7.4 Lar
 3 36  125             1,375               2.12 17.6 MM 
 4 37  397             1,772               5.00 12.6 NL 
 5 38  683             2,455               5.07 7.5 Ste
 6 39  269             2,724               3.12 11.9 HS 
 7 40  160             2,884               1.18 8.1 Lar
 8 41 1,195  7.58-1  6.7     4,079               7.58 6.7 EJ 
 9 42  205  5.05-15 24.8     4,284               1.41 8.2 Ste
10 43  511  8.07-15 15.9     4,795               4.10 8.2 MM 
Mål    554  9.04-14 16.4     5,349           -Ste2  4.00 7.2 DS 
5,349 45.33-15 8.5 40.57 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MM -2-HS-4-Ste-3-PI-0-NL-9-IW-3-Jen-2-Lar-9-PS-20-GJ-53-DS-6-AS-7-GE-58-BS-192-EJ 2 HS -2-Ste-0-MM-6-PI-0-NL-5-IW-5-Lar-0-Jen-52-PS-131-DS-3-GJ-11-AS-1-GE-20-BS-299-EJ 3 4 5 6 7 8 EJ -663-HS-17-PI-2-MM-15-Ste-10-Jen-33-Lar-9-IW-153-NL-221-PS-427-GJ-14-BS-5-GE-57-AS-92-DS 9 EJ -485-HS-3-MM-5-Ste-12-PI-26-Jen-54-Lar-12-IW-144-NL-231-PS-442-GJ-8-BS-3-GE-84-AS-40-DS 10 EJ -251-MM-4-HS-5-Ste-41-PI-13-Jen-52-Lar-35-IW-250-NL-119-PS-495-BS-9-GE-6-GJ-74-AS-3-DS