Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
M 2(15) Håkan Schmidt 45.20 (Stefan Johansson 45.12)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 34  709  2.22-2  3.3      709  2.22-2  3.3   -MM 8  2.20 3.3 MM 
 2 35  541  4.02-5  7.5     1,250  6.24-1  5.1   +Ste7  3.59 7.4 Lar
 3 36  125  2.18-3  18.4     1,375  8.42-2  6.3   -MM 7  2.12 17.6 MM 
 4 37  397  5.06-3  12.8     1,772 13.48-2  7.8   -MM 7  5.00 12.6 NL 
 5 38  683  6.12-8  9.1     2,455 20.00-6  8.1   +Lar2  5.07 7.5 Ste
 6 39  269  3.12-1  11.9     2,724 23.12-1  8.5   +MM 2  3.12 11.9 HS 
 7 40  160  1.33-6  9.7 0.10  2,884 24.45-1  8.6   +MM 1  1.18 8.1 Lar
 8 41 1,195  9.35-3  8.0     4,079 34.20-1  8.4       7.58 6.7 EJ 
 9 42  205  2.07-3  10.3 0.20  4,284 36.27-1  8.5   +MM 3  1.41 8.2 Ste
10 43  511  4.17-3  8.4     4,795 40.44-2  8.5   -MM 2  4.10 8.2 MM 
Mål    554  4.36-4  8.3     5,349 45.20-2  8.5   -Ste2  4.00 7.2 DS 
5,349 45.20-2 8.5 0.30 40.57 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MM -2-HS -4-Ste-3-PI-0-NL-9-IW-3-Jen-2-Lar-9-PS-20-GJ-53-DS-6-AS-7-GE-58-BS-192-EJ 2 HS -2-Ste-0-MM-6-PI-0-NL-5-IW-5-Lar-0-Jen-52-PS-131-DS-3-GJ-11-AS-1-GE-20-BS-299-EJ 3 MM -4-HS -9-PI-5-Jen-1-Ste-1-NL-2-Lar-6-IW-67-PS-135-GJ-13-AS-16-BS-8-GE-20-DS 4 MM -6-HS -9-PI-1-NL-5-Ste-4-Jen-12-Lar-7-IW-90-PS-237-AS-1-GJ-7-GE-3-BS-18-DS 5 MM -19-Ste-3-NL-11-PI-18-Jen-18-HS -13-Lar-8-IW-109-PS-321-GJ-10-DS-6-AS-119-GE-5-BS 6 HS -6-MM-7-PI-18-Ste-6-Lar-7-IW-1-Jen-29-NL-71-PS-449-GJ-77-AS-3-DS-21-GE-5-BS 7 HS -3-MM-17-Ste-2-Lar-2-PI-10-Jen-1-IW-57-NL-136-PS-427-GJ-71-BS-2-GE-105-DS-8-AS 8 EJ -663-HS -17-PI-2-MM-15-Ste-10-Jen-33-Lar-9-IW-153-NL-221-PS-427-GJ-14-BS-5-GE-57-AS-92-DS 9 EJ -485-HS -3-MM-5-Ste-12-PI-26-Jen-54-Lar-12-IW-144-NL-231-PS-442-GJ-8-BS-3-GE-84-AS-40-DS 10 EJ -251-MM-4-HS -5-Ste-41-PI-13-Jen-52-Lar-35-IW-250-NL-119-PS-495-BS-9-GE-6-GJ-74-AS-3-DS