Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
M 11(15) Britta Sahlin 63.31 (Stefan Johansson 45.12)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 34  709  5.16-14  7.4 1.40   709  5.16-14  7.4       2.20 3.3 MM 
 2 35  541  5.04-10  9.4     1,250 10.20-14  8.3       3.59 7.4 Lar
 3 36  125  2.37-9  20.9     1,375 12.57-12  9.4   +GE 1  2.12 17.6 MM 
 4 37  397  7.07-12 17.9     1,772 20.04-13 11.3   -AS 3  5.00 12.6 NL 
 5 38  683  9.47-14 14.3 1.50  2,455 29.51-14 12.2   -GE 1  5.07 7.5 Ste
 6 39  269  5.01-9  18.6     2,724 34.52-14 12.8   -GE 1  3.12 11.9 HS 
 7 40  160  1.59-9  12.4     2,884 36.51-11 12.8   +GE 1  1.18 8.1 Lar
 8 41 1,195 12.30-11 10.5     4,079 49.21-11 12.1   -GJ 2  7.58 6.7 EJ 
 9 42  205  2.43-12 13.3     4,284 52.04-11 12.2   -GJ 2  1.41 8.2 Ste
10 43  511  5.30-10 10.8     4,795 57.34-10 12.0   +GE 2  4.10 8.2 MM 
Mål    554  5.57-10 10.7     5,349 63.31-11 11.9   +GE 1  4.00 7.2 DS 
5,349 63.31-11 11.9 3.30 40.57 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MM -2-HS-4-Ste-3-PI-0-NL-9-IW-3-Jen-2-Lar-9-PS-20-GJ-53-DS-6-AS-7-GE-58-BS -192-EJ 2 HS -2-Ste-0-MM-6-PI-0-NL-5-IW-5-Lar-0-Jen-52-PS-131-DS-3-GJ-11-AS-1-GE-20-BS -299-EJ 3 MM -4-HS-9-PI-5-Jen-1-Ste-1-NL-2-Lar-6-IW-67-PS-135-GJ-13-AS-16-BS -8-GE-20-DS 4 MM -6-HS-9-PI-1-NL-5-Ste-4-Jen-12-Lar-7-IW-90-PS-237-AS-1-GJ-7-GE-3-BS -18-DS 5 MM -19-Ste-3-NL-11-PI-18-Jen-18-HS-13-Lar-8-IW-109-PS-321-GJ-10-DS-6-AS-119-GE-5-BS 6 HS -6-MM-7-PI-18-Ste-6-Lar-7-IW-1-Jen-29-NL-71-PS-449-GJ-77-AS-3-DS-21-GE-5-BS 7 HS -3-MM-17-Ste-2-Lar-2-PI-10-Jen-1-IW-57-NL-136-PS-427-GJ-71-BS -2-GE-105-DS-8-AS 8 EJ -663-HS-17-PI-2-MM-15-Ste-10-Jen-33-Lar-9-IW-153-NL-221-PS-427-GJ-14-BS -5-GE-57-AS-92-DS 9 EJ -485-HS-3-MM-5-Ste-12-PI-26-Jen-54-Lar-12-IW-144-NL-231-PS-442-GJ-8-BS -3-GE-84-AS-40-DS 10 EJ -251-MM-4-HS-5-Ste-41-PI-13-Jen-52-Lar-35-IW-250-NL-119-PS-495-BS -9-GE-6-GJ-74-AS-3-DS